زندگی شما فیلم خود شماست. شما نویسنده، کارگردان و شخصیت اصلی آن هستید.

سینما

غمگین‌ترین فیلم تاریخ به قلم روانشناسان

غمگین‌ترین فیلم تاریخ به قلم روانشناسان

ارسال شده در

غمگین‌ترین سکانس سینما کدام است؟ خداحافظی الیوت با E.T ؟ پایان‌بندی “ماهی بزرگ”(Big Fish)؟ یا از خودگذشتگی‌های سوپرمن؟ تمام این نوع فیلم‌ها و سکانس‌‌ها غمگین و گریه‌دار هستند؛ ولی وقتی یک روانشناس می‌خواهد گریه بیمارش را ببیند از چه فیلم و سکانسی استفاده می‌کند؟

۰
  • اشتراک گذاری